Tik dabar:

MB apskaita nuo 15 eur. (vietoj 60 eur. + pvm),

UAB apskaita nuo 39 eur. (vietoj 60 eur. + pvm)

 

  • Garantuojame geriausią rinkos kainą už kokybę ( plačiau );

  • Sudarome legalaus mokesčių optimizavimo planą;

  • Apskaitos klientus nemokamai konsultuojame teisiniais klausimais;

  • Kasdienė tiesioginės buhalterės ir finansų vadovės priežiūra ir patarimai.

 

Kainos užklausa

 

 

 

Savo klientams dovanojame mūsų išleistą knygą "Pradedu verslą. Ką privalau žinoti?"

 
 

 

Buhalterinės paslaugos:

• Mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita, UAB, kitų pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita;

• Pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų įtraukimas į apskaitos registrus;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;

• Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų registravimas apskaitoje;

• Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;

• Nudėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;

• Didžiosios knygos sąskaitų tvarkymas;

• Periodiškas sąskaitų uždarymas ir jų suderinimas su didžiąja knyga;

• Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus; deklaracijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui teikimas;

• Darbuotojų sąnaudų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);

• Mokesčių apskaita, deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai teikimas;

• Ataskaitų Statistikos departamentui rengimas;

• Mėnesinių, ketvirtinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

• Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;

• Mėnesinių ataskaitų užsakovo akcininkams (išlaidų suvestinė, tiekėjų ir klientų skolų likučių ataskaita, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, PVM ataskaita) parengimas ir pateikimas;

• Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas.